Alles für den Gast Wien 2009Na výstavišti ve Vídni se před několika dny konal „Alles für den Gast Wien 2009“, mezinárodní veletrh gastronomie a hotelnictví. Okolo 300 vystavovatelů z vnitrozemí i zahraničí prezentovalo v průběhu čtyř veletržních dnů v halách A a B své novinky, aktuální sortiment a služby z potravinových i nepotravinových oborů.

Nabídka celkově pro 17 289 odborných návštěvníků. „Bylo nově ukázáno, že především v konjunkturálně těžkých dobách je schopen vyhrát veletrh svou silou marketingovými nástroji, neboť právě pak jsou zvláště důležité osobní kontakty a důvěra k nabízejícím“, komentuje průběh veletrhu ředitel Johann Jungreithmair, obchodní vedoucí organizátora Reed Exhibitions Messe Wien. „Gast by mohl nadále upevnit svoji pozici jako reprezentativní odborná platforma pro rakouské teritorium a pro sousední CEE regiony. Rozhodující je hlavně skutečnost, že obor ukázal i na vídeňském Alles für den Gast hospodářské naděje a podnikatelskou dynamiku. To je, v této době všeobecně vládnoucí nervozity, správná prozíravá strategie. U odborných veletrhů je v průměru 10-15 % návštěvníků nových, ať z vnitrozemí nebo zahraničí. To je nenahraditelný potenciál pro vystavovatele, kteří zde své výrobky mohou dát přímo k odebrání,“ uvádí k tomu šéf Reedu.

Alles für den Gast Wien 2009BM Berlakovich: „Truhlice lahůdek Rakouska je realitou“
Dipl. Ing. Nikolaus Berlakovich, spolkový ministr pro zemědělství a lesnictví, vodohospodářství a životní prostředí, uskutečnil oficiální otevření a ve svém úvodním projevu chválil rakouské hospodářství v krizi: „Dá mnoho úsilí opatření proti hospodářské krizi. Současně předložil domácí obor potravinářství špičkovou kvalitu: truhla lahůdek Rakouska je realitou“. Odborný veletrh představil velké šance pro obor, rozvinul nové koncepty a společnou cestu kupředu.

Díky optimismu a energii k řešení krize, zdůraznil tento recept ostatních řečníků na zahájení veletrhu Günter Ferstl, předseda odborné skupiny z vídeňské kavárny, ředitel Ottakringer Christiane Wenckheim, ing. Josef Bitzinger, koordinátor oddělení cestovního ruchu a zábavního průmyslu v HK Vídeň a prof. Harry Kopietz, první prezident Vídeňských zemských dnů.

Alles für den Gast Wien 2009Výsledky dotazníku: pozitivní nálada v oboru
Pozitivní nálada je podložena také výsledky dotazníků návštěvníků: dobré 2/3 (67,4 %) dotazovaných byli velmi spokojeni se současnou hospodářskou situací v oboru, více než polovina (58,8 %) očekává zvláště citelně pozitivní vývoj v nadcházejících dvou měsících. Gernot Blaikner, vedoucí obchodního oddělení veletrhů Reedu ujišťuje: „Vzhledem ke konjunkturální citlivosti v gastronomii a hotelnictví hodnotili anketu jako vysoce pozitivní. Přinejmenším odborní návštěvníci Gastu reprezentují vysoký rozhodující potenciál.“ Podle ankety má 91 % návštěvníků veletrhu rozhodující, spolurozhodující nebo minimálně poradní funkci při dodávkách nebo investicích.

Skoro každý jedenáctý odborný návštěvník přišel do Vídně ze sousedních zemí, především z Maďarska a Česka, pak ze Slovenska, Slovinska a Itálie. Gernot Blaikner míní: „Vypadá to, že si Gast v průběhu několika málo let získal také v CEE zemích už jistou hodnotu, na které se dá dále stavět. S tím koresponduje postřeh, že také v gastronomii a hotelnictví se v CEE zemích řadí na důležité místo stále silněji kvalita a kvantita.“

Alles für den Gast Wien 2009Vysoké napětí na „Mladých divokých“: Vítězství směřuje na „venkov“
S napětím byl očekáván průběh rakouské nejcoolovější soutěže roku „mladí divocí 2009“. Z celkově více než 1 200 přihlášek byl vybrán šťastný vítěz v poslední veletržní den po třech dnech napínavého předběžného rozdělování. 25letého Michaela Wolfa ze Schwarzenbergu ve Vorarlbergu mohl přesvědčit svým kuchařským uměním vysokohodnotného Jury s kuchařskými hvězdami, jako Heinz Hanner a Tim Mälzer a byl vyznamenán jako „Junger Wilder 2009“. „Zdá se, že inovativní kuchyně mladých má stále širší paletu nabídky, od tradiční po avantgardní,“ komentuje k vysoce hodnotné soutěži ředitelka veletrhu Renate Leutz.

Vítěz smí absolvovat praxi u kuchařského papeže Ferran Adriá v „ElBulli“, který platí za nejlepší restaurant světa. Kuchařská hvězda Heinz Hanner, zakládající člen soutěže „mladí divocí“ ukazuje, jak na něj zapůsobila vysoká úroveň mladých kuchařů: „Kvalita stoupá každým rokem – ve finále jsme viděli několik zákonů, kterými by tři pokličky měly vydělávat. Mladí divocí k tomu přidali, že do gastronomie vás musí něco přimět – a veletrh je pro tuto soutěž perfektní místo.“ Jürgen Pichler, vydavatel oborového magazínu a organizátor soutěže „Rolling Pin“: „Chtěli jsme touto soutěží ukázat, že povolání kuchař může být také sexy. Tímto kláním v rámci Gastu jsme společně ukázali, co znamená společně.“

Čtvrtý gastroden a den kaváren HK Vídeň
První veletržní den Gastu byl nazván dnem kaváren pod patronací oborové skupiny Kavárny HK Vídeň a třetí veletržní den Gastu proběhl jako gastroden pod zastřešením oborové skupiny gastronomie. „Velmi nás těší, že opětovně fungovala spolupráce vídeňských HK, které se prezentovaly ve foyer A také svým infostánkem,“ poděkovala ředitelka veletrhu partnerům veletrhu.

Alles für den Gast Wien 2009Rozmanitý doprovodný program
Vedle „Mladých divokých“ se nabízelo odborným návštěvníkům osm vydání Gastu a další atraktivní body doprovodného programu. K Highlights se počítaly restaurace Svazu kuchařů Rakouska, ve kterých vídenští kuchaři hostili svými oblíbenými jídly z kuchařek, mezi nimi špičkoví kuchaři Siegfried Kröpfl, Gerhard Gugg, Mike Süßer a Franz Zodl. Opravdový premiérový úspěch mohl zúčtovat Reed s iniciativou „Liquid Point“. Tuto platformu pro gastronomy, výrobce nápojů a obchodníky s nápoji právě tak, jako pro zastoupení, vyvinul společně s agenturou „Gastrowerkstatt“ a zacílil na to, aby podpořil kulturu nápojů a jejich hodnotu.

Milovníci a znalci vín mohli navštívit „Wine Lounge“. Znalcům kávy se nabízel koutek kávy „Coffee2Chill“ s ochutnávkami kávy a sensorickými semináři.

Dobrý důkaz z pohledu návštěvníka
Nálada na Gastu je podle výsledků ankety návštěvníků potěšující. Ukazuje se, že 9 z 10 dotázaných bylo s veletrhem celkově spokojeno, mimoto mnozí z nich objasňují, že doporučí dál Gast svým obchodním partnerům jako informační platformu.

Především byla zdůrazněna kritéria atmosféry a nálady na veletrhu (94,4 %), velký výběr výrobků a sortimentu (83,6 %), setkání a kontakty (81 %), zajímavé novinky výrobků (77,6 %), přehled o trhu a nabídce (76,5 %), přítomnost důležitých vystavovatelů (74,3 %), hledání nových nabízejících vystavovatelů (74,3 %). V popředí zájmu publika stojí v souladu s anketou obory potraviny/nápoje a kuchyně/restaurant, následuje téma kávy, vína/moštů/šlechtěné pálenky, zahrádky venkovní/zimní a právě tak hlubokomražené potraviny a cukrovinky.

Alles für den Gast Wien 2009Nálada vystavovatelů: „Kvalitní vysokohodnotné kontakty“
Celkem spokojený s průběhem veletrhu se jeví Johann Üblacker z Ausstatter Wögerer: „Jsme velmi spokojeni s počtem a kvalitou návštěvníků, Gast má své absolutní odůvodnění jako interregionální odborný veletrh s jednou dobrou spádovou oblastí. A nálada v branži je výborná –nebyl ani jediný návštěvník za celé čtyři veletržní dny, který by lamentoval nad hospodářskou situací.“

Generální ředitel Unie piva se těší na „pivní veletrh“: „Pro nás je jisté, že při tom musíme být, informovat se o novinkách v naše tržním segmentu a v krátkém čase potkat mnoho odborníků. A přirozeně jde také o to mít přehled o konkurenci.”

Popáté ukázal Rupert Lorenz ze stejnojmenné architektonické firmy na Gastu prezentaci a získal především „dost hodnotných kontaktů“. Vstup na veletrh se pro Lorenz Innenarchitektur podle ředitele firmy osvědčil především kvůli „výměně informací mezi vystavovateli“. „Máme mnoho trvalých zákazníků a žijeme z dalších doporučení. Veletržní platforma je pro nás možnost pro upevnění značky, která je vždy důležitá.“

Tobias John, vedoucí z Franke coffee systems Rakousko ukazuje také pozitivní veletržní bilanci: „Výstup překročil očekávání, sesbírali jsme kvalitní hodnotné kontakty, kolem 1/3 zájemců přišlo ze sousedního zahraničí.“

Veletrh potřebuje kvůli klíčovým zákazníkům, kteří v Rakousku a sousedních zemích zdomácněli, také marketingová ředitelka Tanja Nicholls z C+C Pfeiffer: „Pozvali jsme sem velmi mnoho zákazníků, kvalita návštěvníků na nás udělala dojem. Se vším jsme spokojeni vyčerpávajícím způsobem.“

Průběh veletrhu dává signály do blízké budoucnosti
„Rakouská gastronomie a hotelnictví je předurčený obor a stojí jako vedoucí sektor vzhledem ke společným hospodářským relevancím. Z tohoto základu se pozitivně hodnotí průběh veletrhu jako převážně důležitý signál pro nejbližší budoucnost,“ analyzuje Gast ředitel Reedu Johann Jungreithmair.

Tisková zpráva