FairtradeUž jste někdy slyšeli slova Fairtrade? Víte, co to je? Jedná se o obchodní partnerství, jehož cílem je přímá podpora výrobců z rozvojových zemí a to hlavně poskytováním „férových“ obchodních podmínek pro zapojené výrobce, důrazem na dodržování základních norem pracovního práva a ochrany životního prostředí a zvyšováním informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích. Fairtrade tak poskytuje konkrétním lidem v rozvojových zemích šanci vymanit se z bludného kruhu bídy vlastními silami a žít důstojný život. Odkupní cena surovin (např. káva, banány, bavlna) je nastavena na určitou úroveň a nepodléhá výkyvům trhu.

FairtradePomoc znevýhodněným producentům
Hlavním cílem férového obchodování je zajištění přístupu na trh pro výrobce z rozvojových zemí. Typicky se Fairtrade zaměřuje na malovýrobce, i když to závisí na konkrétní komoditě. Například producenti kávy, což byla první komodita obchodovaná férovým způsobem, jsou většinou rodinné farmy soustředěné do družstev. Ta pak pomáhají rodinám s marketingem a exportem. Na druhou stranu čaj pochází od firem v tradičním pojetí, ve kterých je ale brán ohled na ekologii a zaměstnanci se podílejí na řízení firmy tak, aby byla splněna Fairtrade kritéria.

Výrobci zapojení do Fairtrade musí opakovaně prokazovat, že jsou schopni dodržovat požadavky na kvalitu a množství dohodnuté produkce v dohodnutých termínech. Aby se zamezilo závislosti producentů na Fairtrade, jsou motivováni k tomu, aby paralelně rozvíjeli další exportní kanály. Tento postup je tak chrání před případnými ekonomickými problémy a vlastně “nutí” hledat další cesty, jak zvýšit odbyt a produkci té jejich komodity.

Produkty nesoucí známku Fairtrade musí pocházet od registrovaných Fairtrade výrobců a navíc musí být nakoupeny (od producentů) dle Fairtrade zásad.

FairtradePřímé obchodování
Férová káva je nakupována přímo od pěstitelů za garantovanou cenu. Zatímco většina tradičních obchodníků s kávou nakupuje přes komoditní burzu, takže se nikdy nepotkají s pěstiteli. To znamená, že obchodníci ani nevědí, kdo kávu vypěstoval a kolik za ní dostal zaplaceno.

Díky tomu, že férovou kávu nakupuje zpracovatelská organizace přímo od pěstitelů (tj. vynechává burzu a další překupníky), dokáže zajistit, že větší díl z koncové ceny doputuje zpět k těm, kdo stojí na začátku řetězce (pěstitelé dostanou lépe zaplaceno). Opět se tak dostáváme ke slovu “fér”.

Férová cena
Pro většinu produktů garantuje Fairtrade výkupní cenu, která pokrývá náklady na produkci a zajišťuje přiměřenou mzdu pro výrobce. Tato výkupní cena se zvyšuje vždy, když se zvýší cena dané komodity na volném trhu. Čaj nemá stanovenou výkupní cenu. Je to proto, že ve Fairtrade jde spíše o zajištění minimální mzdy pro zaměstnance, než o diktování tržních cen.

Před financování
Pro malé výrobce je prakticky nemožné, aby získali peníze na rozjezd podnikání, a když, tak za nevýhodných podmínek (vysoký úrok). Proto mohou požádat o částečnou platbu předem.

FairtradeFérová přirážka (angl. Premium)
Navíc k výkupní ceně, dostávají producenti od importéra specielní platbu, která je určena na sociální a kulturní rozvoj. Producenti sami si prostřednictvím družstev rozhodují o tom, na co tuto férovou přirážku využijí. Podle Fairtrade stanov jsou totiž producenti sami zodpovědní za to, jak s penězi určenými na rozvoj naloží. Většinou je využívají na zlepšování zdravotních, sociálních a vzdělávacích zařízení. Mohou je ale také využít třeba na nákup zařízení, které jim umožní zvýšit kvalitu a kvantitu produkce, nebo na rozvoj další výroby, která sníží jejich závislost na jedné komoditě.

Dlouhodobé partnerství
Fairtrade motivuje importéry k tomu, aby zadávali objednávky v předstihu (např. před sklizní), tak aby si producenti mohli plánovat produkci s jistou dávkou jistoty.

Připraveno ve spolupráci s internetovým obchodem http://www.fairove.cz/.