Na trhu ČR se vyskytují, jak zjistily orgány ochrany veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru, nebezpečné termosky. Těsnění termosek je vyrobeno z měkčeného PVC s vysokým obsahem směsi esterů kyseliny ftalové (ftalátů) s převahou di-2-ethylhexylftalátu (DEHP)? zjištěný obsah ftalátů v rozmezí od 42,4 do 51,4 % hmotnostních.

Riziko pro spotřebitele: Těsnění termosek přichází do styku s horkými nápoji nebo tekutými potravinami, které mohou obsahovat tuk (mléko, kakao a jiné mléčné nápoje, masové či zeleninové vývary apod.), či alkohol (grog, čaj s rumem, svařené víno). Za vyšších teplot se ftaláty snadno uvolňují zejména do tukových či alkoholických potravin a může tak docházet k jejich kontaminaci a následně ke konzumaci kontaminované potraviny či pokrmu.

Nalezený DEHP je látka klasifikovaná jako toxická pro reprodukci. Použití DEHP do materiálů určených pro styk s potravinami není současnou platnou legislativou ČR a EU povoleno. Při používání nebezpečných termosek (s ohledem na výskyt ftalátů a zejména DEHP i v jiných složkách životního prostředí) může dojít k významnému překročení hodnoty TDI (Tolerable Daily Intake – tolerovatelný denní přívod), která pro DEHP činí 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Překročení uvedené hodnoty může být velice významné pro ovlivnění zdraví zejména pro citlivé subpopulace obyvatel, jako jsou děti nebo staří lidé.

Upozornění: Dovozce a distributoři těchto výrobků jsou povinni nebezpečné termosky okamžitě stáhnout z trhu. Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje spotřebitele, že dovozce nebo distributor je podle § 5 odst.7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků povinen umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět uvedenému dovozci nebo distributorovi na jejich náklady.

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH TERMOSEK

Termoska 2BO3 FLU
(objem 1,0 l, plast žluté barvy, hrneček šedé barvy)
Dovozce do ČR: TOMIREX Czech s.r.o., Na Jarově 2424/2, 130 00, Praha 3 (na etiketě označeno: TOMIREX, Praha)

Termoska THERMO REX
(objem 1,0 l, plast zelené barvy)
Dovozce do ČR: RÖSLER Praha spol. s r.o., Záběhlická 127, Praha 10, Česká republika

Termoska Nicky
(objem 1 l, plast fialovo-růžové barvy)
Dovozce do ČR: NAVIGGO GROUP s.r.o., Čs. armády 1, Hostivice, CZ 253 01

Termoska Termo De
(objem 1,9 l, nerez, s pumpičkou)
Dovozce do ČR: COSMO TRADING spol.s r.o., Národní 365/43, 110 00, Praha 1 (na etiketě označeno: Cosmo Trading spol. s r.o.)

Termoska 2ass
(objem 1,9 l, s pumpičkou)
Dovozce do ČR: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o., Na Lánech 1, 570 01 Litomyšl – Lány (na etiketě označeno: dodává velkoobchod Orion Litomyšl s.r.o.)

Termoska s označením MAKRO spol. s.r.o., Pro Home ITEM NO: 035
(objem 0,35 l, plast žluté barvy, víčko modré barvy)
Dovozce do ČR: PRO HOME s.r.o.,Lomenná 36/a, Brno 617 00

Plastová termoska
(objem 1,0 l, plast modré barvy)
Dovozce do ČR: Vetro-Plus a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové

Pramen: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 3. dubna 2007 (fotografie nebezpečných termosek naleznete na http://www.mzcr.cz/index.php?clanek=2462)