Zakladatelé Carl Miele a Reinhard Zinkann, kteří v roce 1899 založili firmu Miele, šokovali před 75 lety většinu domácností svým revolučním vývojem. Jakmile se v Evropě zavedla na trh první elektrická myčka, začali lidé upouštět od ručního mytí nádobí. Zatímco v moderních domácnostech je dnes myčka nádobí již samozřejmostí, musel se tento přístroj během prvních let poněkud složitěji etablovat na trhu. Průlom přišel v roce 1960, když výrobce domácích spotřebičů Miele zavedl na trh plně automatickou myčku nádobí pod názvem G 10. Od té doby se podle firemního hesla „Stále lepší“, technika přístrojů neustále vylepšuje. Četné inovace, které Miele jako první výrobce u svých myček zavedl, byly patentovány a prokázaly se jako inovace udávající směr v této oblasti.

Předchůdce elektrické myčky nádobí měl jen málo podobného s dnešními přístroji. Mycí nádrž byla kulatá, talíře, šálky, sklenice a příbory se naskládaly do dvou košů, které se posléze vložily do nádrže. Poté se dovnitř ručně nalila horká voda. Elektromotor, který byl umístěný pod nádrží poháněl vrtuli, která stříkala vodu na nádobí. Po prvním mycím cyklu s mycím prostředkem následoval druhý. Čím víc byla voda v druhém cyklu horká, tím méně intenzivně se muselo nádobí sušit. První elektrická myčka nádobí v Evropě se výrazně podílela na dalším ulehčení každodenních domácích prací.

Další pokrok ve vývoji následoval v roce 1960, kdy firma Miele zavedla na trh první plně automatickou myčku nádobí s čelním ovládáním a rotujícími ostřikovacími rameny. Tři mycí programy byly řízeny plně automaticky od předmytí přes mytí, leštění a sušení. Integrované topení s termostatickým řízením se staralo o dodržení mycích teplot.

Vývoj myček postupoval nezadržitelně kupředu. Vedle nových mycích programů a vylepšené techniky se pozměnila i konstrukce. Díky tomu byla vylepšena i stabilita přístroje, tlumení hluku a tepelná izolace. V roce 1978 byly představeny první přístroje s mikroprocesorem a senzorovou elektronikou. Elektronické řízení zjednodušilo ovládání přístrojů, umožnilo rozšíření programů a zasloužilo se tak o velmi dobré hodnoty spotřeby. Dnes dosahuje každý přístroj třídy energetické účinnosti „A“. Od roku 1999 mají všechny myčky nádobí plně elektronické řízení. Patentovaná příborová zásuvka byla zavedena v roce 1987.

Dnešní přístroje se vyznačují vypilovanými technickými maličkostmi, u kterých se programy určují pomocí elektronických senzorů, např. ekosenzor na měření znečištění vody byl prvním stupněm pro vývoj myček s automatickými programy. Nejnovějším pokrokem jsou přístroje s tzv. funkcí „3 v 1“ pro využití třífázových mycích tablet.

Deset milionů přístrojů

Při příležitosti svého 75. výročí oslaví myčka Miele hned další jubileum: v závodě v Bielefeldu bylo od roku 1960 vyrobeno 10 milionů plně automatických myček nádobí. V současnosti opouští denně cca 2.200 přístrojů moderní montážní linku druhého největšího závodu firmy Miele.

Myčka Miele se skládá z celkem 340 dílů, které jsou postupně smontovány. Veškeré výrobní kroky musí být vzájemně sladěny a během výrobního procesu pracují stroje a lidé takřka „ruku v ruce“. Jen toto zaručuje hladký průběh a umožňuje krátkou výrobní dobu pouhých tří hodin. Poté je nový přístroj hotový a je přepraven z Bielefeldu do překládacího centra v Gütersloh, odkud je transportován do celého světa.

Výroba každé myčky začíná tvarováním mycího prostoru (nádrže), lisováním a svářením nádrže, nanášením izolačního materiálu a těsnění v předmontáži. V následující montáži se přístroje kompletují, testují se jejich funkce a nakonec se odvážejí do centrálního skladu. Jen přístroje, které obstály zkoušku funkčnosti bez jakýchkoliv problémů se mohou vydat na cestu k zákazníkovi.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Miele.