Slow FoodHnutí Slow Food je mezinárodní nezisková organizace, která má přes sto tisíc členů po celém světě. Cílem hnutí se stalo vytvořit paralelu ke globální subkultuře fast food, průmyslové velkovýrobě potravin a standardizaci prostřednictvím chemických chutí. Rychlost, s jakou hnutí Slow Food získává nové stoupence, je důkazem, že stále více vzrůstá zájem lidí o problematiku jídla a pití, potravinové produkty a způsoby jakým se dostávají na náš stůl.

Členové hnutí Slow Food zakládají sdružení zvaná convivia, která pro své členy organizují široké spektrum aktivit. Dnes na světě působí na nejnižší úrovni kolem 1000 místních convivií. (Slovo convivium, pochází z latiny a vyjadřuje vzájemnou pohostinnost.)

Slow Food si klade za úkol

Naučit vážit si kultury stolu, chránit a vychutnávat místní produkty, které by mohly být odsouzeny k zániku na úkor mezinárodní standardizace potravinářských výrobků a rychle se rozvíjející “kultury” Fast Food. Členové hnutí prosazují místní produkty, domácí odrůdy plodin a upozorňují na dávno zapomenuté recepty.

Slow Food a ekogastronomie

Ve snaze zachovat biodiverzitu Slowfood vítá projekty, které jsou zaměřené na ochranu živočišných druhů a rostlinných odrůd, na udržování tradičních výrobních metod a na zachování krajových potravinových specialit. Úcta a uznání směřuje právě k obyčejným lidem, k drobných zemědělcům, výrobcům, pastýřům či rybářům. Chránit ohrožené živočišné druhy a vzácné odrůdy totiž znamená chránit životní prostředí. Slow Food poskytuje prostředky na mnohé finančně náročné projekty týkající se ochrany biodiverzity K tomuto účelu byla v roce 2003 s podporou toskánských regionálních úřadů vytvořena Nadace Slow Food na ochranu biodiverzity, která má za cíl dohlédnout, aby byly žádosti o příspěvky na projekty pečlivě zkoordinované a dostatečně transparentní.

Být členem Hnutí Slow Food

Znamená navracet jídlu jeho důstojnost a podporovat poznávání různých chutí. Slow Food usiluje o souhru etických zásad a požitku z jídla.

Slow Food přátelský

Organizuje širokou škálu společenských událostí, na kterých je možné se setkat s výrobci, ochutnávat a dozvědět se o jejich práci. Tyto společenské akce jsou také příležitostmi dozvědět se více o hnutí Slow Food a o jeho různých celosvětových aktivitách. Např. při akcích v Itálii: Salone del Gusto (Turín); Slow Fish (Janov); Westward Slow (Denver); Aux Origines du Gout (Montpellier); German Cheese Market (Nieheim) a další. Terra Madre – celosvětové setkání na témata ekologie, drobných pěstitelů, malovýrobců potravin, rybářů, chovatelů apod. Na podzim každým druhým rokem probíhá celosvětové setkání Terra Madre v Turíně.

Časopisy, které si přečtete s chutí!

Slow, the International Herald of Taste and Culture – Tento mezinárodní čtvrtletník v šesti různých jazykových podobách byl založen s cílem usnadnit výměnu informací a zkušeností mezi zeměmi, kulturami a tradicemi celého světa. Přináší informace o všech zásadních otázkách hnutí: historie a kulinářský zeměpis, konzumace a módní chuťové trendy; víno, pivo, sýr, místní speciality, ochrana biodiverzity, Prezídia a oživení místní výroby.
The national newsletters – Přímá komunikace mezi zeměmi, ve kterých existují nebo v budoucnu budou existovat Convivia o projektech a různých aktivitách hnutí Slow Food. Přinášejí čerstvé informace o plnění závazků hnutí, o tradicích a regionech, o Prezídiech a o komunitách, které dohlížejí na uskutečňování projektů www.slowfood.com (přímá linka pro členy). Na webových stránkách naleznete aktualizované zpravodajství, které přináší krátké zprávy z celého světa, podrobné analýzy od mezinárodních přispěvatelů a editoriály od Carlo Petriniho, prezidenta hnutí Slow Food. Pod “Where we are” naleznete odkazy na stránky národních hnutí Slow Food a online nákup zboží a publikací hnutí Slow Food.

Slow Food a Česká republika

V ČR vzniklo Konvivium SF v r. – 2000, ale jeho základní orientace byla zaměřena především na oenologii. Členy byly v naprosté většině cizinci žijící v ČR a dorozumívacím jazykem byla angličtina.
Obnovená činnost SF si klade za úkol respektovat hlavní záměry mezinárodního hnutí SF především v těchto oblastech:
1. Poznávat, podporovat a prosazovat konzumaci domácích potravinářských produktů.
2. Prostřednictvím přednáškové činnosti seznamovat veřejnost s historií české i mezinárodní gastronomie.
3. Organizovat odborné semináře a degustace a vyhodnocování potravinářských produktů.
4. Zprostředkovávat informace k účasti na národních i zahraničních akcích SF.

Chcete vědět o Hnutí Slow Food více? Pak navštivte webové stránky http://www.slowfood.cz/, kde najdete další informace, seznam doporučených výrobků, odkazy na zpřízněné weby a mnoho dalšího.