Neznám dítě, které by nemělo v oblibě všechny možné knoflíky, tlačítka a kolečka. A když pak po manipulaci s nimi následuje nějaká hlučná odezva, je dítě navýsost spokojené, my však už méně. Také všechno, co se dá otevírat a zavírat je lákadlem pro všetečné dětské prstíky a také tady lze dítko před úrazem účinně ochránit.

Moderní přístroje využívané v domácnosti s takovou dětskou aktivitou počítají a bývají proto vybaveny tak zvanou dětskou bezpečnostní pojistkou. A také ke dveřím, oknům či dvířkům aut lze namontovat zařízení zabraňující dětskému úrazu.

Pojistky používané v domácnosti na zabezpečení oken a dveří jsou velmi jednoduchým zařízením, které si namontuje každý jenom trochu zručnější kutil a jejichž cena se pohybuje v řádech deseti až stokorun.

Další kapitolou jsou bezpečnostní pojistky proti otevření dveří automobilu. Tady už kutilské dovednosti obvykle nestačí. Většina automobilů je však takovouto pojistkou vybavena již z výroby, nebo ji do dveří lehce „domontuje“ každý autorizovaný servis. Ovládání dětské pojistky je závislé na jejím typu a také na typu automobilu, obvykle je ovládána z místa řidiče.

Posledním typem bezpečnostních pojistek jsou ty, které zabezpečují přístroje používané v domácnosti. Brání jednak zranění dítěte a jednak přístroj sám před poškozením dětskou manipulací.

Dětská pojistka výrobcem montovaná do myček, sušiček a praček obvykle zabraňuje tomu, aby se přístroje spustily. Systém běžně funguje tak, že je-li bezpečnostní pojistka zaktivována, nejde přístroj zapnout. Pojistku stačí uvést do pohotovostního stavu jen jednou a tím je zaručeno, že bude pracovat tak dlouho, dokud ji opět znovu nevypnete.

Pojistka proti uvedení přístroje do chodu je také namontována v kvalitnějších mikrovlnných troubách, mají ji téměř všechny prodávané varné desky, ať už vestavěné, volné, indukční, sklokeramické a další.

S dětskou bezpečnostní pojistkou se můžete setkat u videa stejně jako u kvalitních televizorů a DVD přístrojů, elektrických pánví, robotů a prostě u většiny přístrojů, které v domácnosti používáte. Existují také pojistky chránící před opařením horkou vodou v některých koupelnových vodovodních baterií.

Zvláštní kapitolou jsou dětské pojistky do elektrických zásuvek a na elektrických šňůrách, které brání před zásahem proudu.

Jednoduše a krátce řečeno, pojistky proti všetečným ručkám malých zvědavců jsou namontovány, nebo jimi lze doplnit téměř veškeré vybavení domácnosti. Jistě není třeba připomínat, že o něco vyšší finanční náklady jsou proti zdraví a bezpečí dítěte zanedbatelnou investicí.

Nicméně – žádná, ani ta sebelepší pojistka, není samospasitelná. Dítě je vynalézavé, a proto musí být rodič neustále ve střehu. Dětské bezpečnostní pojistky jsou jen další jistotou, že se dítě vyvaruje nepříjemným úrazům a zdravotním poškozením.

Autorka: Olga Čadilová